Vilkår for Ingenii


1. Hva vilkårene gjelder 

Opplegget eies av Ingenii AS ("Ingenii" eller "vi"), organisasjonsnummer 925 096 636, postadresse Dronningensgate 5-7, 3211 SANDEFJORD. Når du tar undervisningsopplegget i bruk går vi ut fra at du har lest disse vilkårene, og at du er over 18 år og bosatt i Norge. Er du under 18 år, må avtalen leses og aksepteres av foresatt. Er du ikke privatperson må du inngå egen bedriftsavtale.

2. Om Ingenii AS 

Ingenii inneholder undervisningsopplegg med videoer, tekster, oppgaver og annet innhold. Hvor mange videoer, oppgaver og opplegg som er tilgjengelige pr. fag vil variere. Undervisningsopplegget er tilgjengelig for flere typer enheter og operativsystemer (mobil, PC, nettbrett osv.), og du kan benytte et begrenset antall enheter til enhver tid. For privatister under semester- og helårsavtaler kan undervisningsopplegget inkludere online oppfølging fra faglærer via fagforum beskrevet i det enkelte fag.

3. Bruk av undervisningsopplegget 

Undervisningsopplegget er for privat bruk og kan bare brukes av deg personlig. Du kan ikke dele brukerkonto eller passord med andre. Du kan ikke videreselge eller bruke undervisningsopplegget kommersielt. Det er ulovlig og straffbart å skaffe seg uautorisert tilgang til undervisningsopplegget (hacking), å kopiere innhold for annet enn privat bruk samt å dele innhold på internett eller andre steder. Det er for eksempel forbudt, og kan være straffbart, å filme et kurs mens det spilles av, for så å bruke opptaket senere.

4. Ingeniis ansvar for undervisningsopplegget

Ingenii er ansvarlig for alt innholdet i undervisningsopplegget og for at undervisningsopplegget virker. Ingenii er ikke ansvarlig for feil ved internettforbindelsen eller feil på enheten du bruker. Oppdager du feil i undervisningsopplegget er det fint om du kontakter vår kundeservice. Er det feil som ikke skyldes forhold på side, og som gjør at du over en lenger periode ikke kan bruke undervisningsopplegget hos Ingenii, kan du ha krav på refusjon. Se våre hjelpesider for mer informasjon om tekniske krav og feilretting.

5. Registrering av personopplysninger 

Når du registrerer deg første gang må du oppgi riktig kontaktinformasjon. Vi kan også registrere opplysninger om utstyr og IP-adresse, samt hvordan du bruker undervisningsopplegget når du er innlogget. Dette gjør vi for å forbedre Ingenii og tilpasse innholdet til dine vaner og interesser. Vi kan også koble sammen de opplysningene vi registrerer med offentlig tilgjengelige opplysninger. Vi deler bare informasjonen med andre hvis det er nødvendig for å levere undervisningsopplegget, og ellers bare når du har samtykket til det. Alt om hvordan Ingenii registrerer, deler og bruker dine personopplysninger, og hvordan du går frem for å endre på dette, finner du i våre Retningslinjer for personvern.


6. Betaling 

Vi har forskjellige typer abonnement og betalingsmåter. Etter avtaleinngåelse vil all informasjon om avtaler, abonnement og hvordan du betaler være tilgjengelig på Min Konto.

Du kan inngå

Semester- eller helårsavtale

Du kan inngå en avtale som gjelder for et semester eller et skoleår. Betaling foretas på bestillingsøyeblikket. Tegnes semester- eller årsavtale etter at semesteret er begynt (definert pr. fag/kurs), betales hele beløpet på bestillingstidspunktet og man får da tilgang til faget/kurset i oppgitt antall måneder. En semester- eller helårsavtale er bindende, det vil si at avtalen ikke kan sies opp, og innbetalte skolepenger refunderes ikke. Nærmere angivelse av perioden for tilgang til faget er beskrevet i det enkelte fag avhengig av semester- eller helårsavtale.

7. Lånekassen

For å kvalifisere til støtte fra Lånekassen, må det tegnes semester- eller helårsavtale. Labkurs alene gir ikke grunnlag for studiestøtte fra Lånekassen. Studiebelastningen må være stor nok i samsvar med Lånekassen sine bestemmelser. Det er et krav at du viser progresjon hos Ingenii for å opprettholde støtte ved at man har startet opp kurset. Se www.lanekassen.no for fullstendige betingelser.

Dersom du unnlater å følge opp avtalen er vi pliktige til å melde avbrudd til Lånekassen, og utbetalinger derfra opphører. Avbrudd fritar deg ikke fra avtalen med Ingenii.

8. Angrerett

Etter angrerettloven § 22 bokstav n) gjelder ingen angrerett ved levering av digitalt innholdsom ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt. I det du har betalt og meldt deg inn, får du umiddelbart tilgang til hele vår tjeneste. Derfor gjelder ikke lov om angrerett i dette tilfellet.

9. Endringer 

Vi arbeider hele tiden for å forbedre undervisningsopplegget i Ingenii. Av og til vil vi oppdatere vilkårene. Eventuelle endringer vil ikke tre i kraft for allerede kjøpte undervisningsopplegg med mindre du samtykker til dette.

10. Oppsigelse 

En semester- eller helårsavtale er bindende, det vil si at avtalen ikke kan sies opp, og innbetalte skolepenger refunderes ikke. Det er kunden sitt ansvar å melde seg opp til riktig kurs og eksamen. Kunder som grunnet sykdom ikke kan gjennomføre undervisning eller eksamen har ikke rett til å få tilbakebetalt penger eller forlenge kurstilgang, uavhengig av om de kan fremvise legemelding eller ikke.

11. Force Majeure

Det foreligger ikke kontraktbrudd dersom vedkommende part godtgjør at overholdelse av avtalen er blitt forhindret på grunn av en force majeure-hendelse som ligger utenfor partens kontroll, og som parten ikke burde ha forutsett da avtalen ble inngått, og som parten heller ikke med rimelighet kunne ventes å overvinne eller avverge konsekvensene av. Med force majeure-begivenhet menes for eksempel krig, cyberangrep, pandemi, epidemi, naturkatastrofe eller nedstenging av infrastruktur som nettverk eller plattform. I et slik tilfelle skal hver av partene bære eget tap (ekstra utgifter, tapte inntekter m.v.). Ved pandemi eller andre forhold som gjør at eksamen ikke kan gjennomføres understreker vi at krav må rettes til ansvarlig for gjennomføring av eksamen. Ingenii plikter ikke å forlenge undervisningstilbud eller tilbakebetale beløp for kurs.

12. Kontakt 

For å kontakte Ingenii benyttes e-post: post@ingenii.no

Versjon 1.0 01.07.2020