Priser

Du kan velge mellom semester eller helårsstudier. Tenk etter hvor lang tid du trenger. Du starter når du selv ønsker, men vi anbefaler å starte i god tid før eksamen.


NAT1002 | Innhold

 • 1

  Velkommen til Naturfag

  • Introduksjon

 • 2

  Kompetansemål

  • Kompetansemål naturfag

 • 3

  Forskerspiren

  • Kompetansemål for Forskerspiren

  • Kildekritikk

  • Hvordan skrive labrapport (IMRAD)

  • Naturvitenskaplig metode 1

  • Naturvitenskaplig metode 2

  • Vitenskapelig usikkerhet

  • Test deg selv: Forskerspiren

 • 4

  Bærekraftig utvikling

  • Kompetansemål for Bærekraftig utvikling

  • Økologi begreper

  • Hvem er mest i slekt?

  • Næringskjede og næringsnett

  • Symbiose

  • Populasjonsvekst

  • Sekundærsuksesjon

  • Primærsuksesjon

  • Suksesjonsreise på fjell

  • Biologisk mangfold eksempel med paranøtter

  • Føre-var-prinsippet

  • Bærekraftig utvikling

  • Global intressekonflikt

  • Internasjonale avtaler

  • Test deg selv i Bærekraftig utvikling

 • 5

  Ernæring og helse

  • Kompetansemål Ernæring og helse

  • Makro- og mikronæringsstoffer

  • Vitaminer

  • Mineraler og sporstoffer

  • Navnsetting alkanrekken

  • Karbohydrater

  • Protein

  • Fett

  • Emulgator

  • Kosmetikk

  • Fordøyelse 1

  • Fordøyelse 2

  • Fordøyelse 3

  • Fordøyelse 4

  • Fotosyntese, transport og celleånding

  • Kosthold

  • Livsstilsykdommer

  • Notatark fordøyelse

  • Test deg selv i Ernæring og helse

 • 6

  Stråling og radioaktivitet

  • Kompetansemål Stråling og radioaktivitet

  • Elektromagnetisk stråling introduksjon

  • Elektromagnetisk spekter

  • Frekvens

  • Drivhuseffekten

  • Ozonlager

  • Nordlys

  • Eksitering

  • Nordlys Terrella eksperiment

  • Tolking av verdensrommet

  • Radioaktiv stråling

  • Isotop

  • Radioaktiv stråling: Alfastråling

  • Radioaktiv stråling: Betatråling

  • Stråling og radioaktivitet: Gammastråling

  • Halveringstid

  • Halveringstid oppgaver

  • Bakgrunnsstråling

  • Ioniserende stråling

  • Test deg selv i Stråling og radioaktivitet

 • 7

  Energi for fremtiden

  • Kompetansemål

  • Atomets oppbygging og oktettregeln

  • Periodiske systemet

  • Elektrokjemisk spenningsrekke

  • Forbrenning av magnesium

  • Elektrolyse av kopperklorid 1

  • Elektrolyse av kopperklorid 2

  • Galvanisk element 1

  • Galvanisk element 2

  • Galvanisk element 3

  • Elektrolyse vs galvanisk element

  • Brenselcelle 1

  • Brenselcelle 2

  • Energikilde og energibærer

  • Energi

  • Biomasse

  • Varmepumpe 1

  • Varmepumpe 2

  • Virkningsgrad og varmefaktor

  • Solcelle 1

  • Solcelle 2

  • Solfangere

  • Test deg selv i temaet Energi for fremtiden

 • 8

  Bioteknologi

  • Kompetansemål for Bioteknologi

  • Oppskrift på liv

  • X- og Y-kromosom

  • DNA oppbygging

  • Proteinsyntesen 1

  • Proteinsyntesen 2

  • Proteinsyntesen 3

  • Proteinsyntesen 4

  • Genetisk kode

  • Arv og miljø

  • Krysning intro

  • Monohybrid arv

  • Intermediær arv

  • Kodominant arv

  • Dihybrid arv

  • Genmodifiserte organismer

  • Avl

  • Kloning

  • Mutasjon

  • Bruk av genteknologi

  • Bruk av bioteknologi

  • Etikk

  • Test deg selv i Bioteknologi

 • 9

  Avslutning

  • Avslutning