Priser

Du kan velge mellom semester eller helårsstudier. Tenk etter hvor lang tid du trenger. Du starter når du selv ønsker, men vi anbefaler å starte i god tid før eksamen.


Labkurs Naturfag | Innhold

 • 1

  Velkommen til Labkurs i Naturfag

  • Velkommen

 • 2

  Kompetansemål

  • Kompetansemål labkurs

 • 3

  Sikkerhet på lab

  • Sikkerhet på lab

  • Test deg selv i Sikkerhet på lab

 • 4

  Hvordan skrive labrapport (IMRAD)

  • Hvordan skrive labrapport (IMRAD)

  • Test deg selv i Hvordan skrive labrapport

 • 5

  Molekylbyggesett

  • Molekylbyggesett

  • Test deg selv Molekylbyggesett

 • 6

  Forbrenning av magnesium

  • Forbrenning av magnesium teori

  • Forbrenning av magnesium forsøk

  • Test deg selv i Forbrenning av magnesium

 • 7

  Elektrolyse av kopperklorid

  • Elektrolyse av kopperklorid teori 1

  • Elektrolyse av kopperklorid teori 2

  • Elektrolyse forsøk

  • Test deg selv i elektrolyse av kopperklorid

 • 8

  Galvanisk element

  • Galvanisk element teori 1

  • Galvanisk element teori 2

  • Galvanisk element forsøk

  • Test deg selv i Galvanisk element

 • 9

  Påvisning av næringsstoffer i matvarer

  • Påvisning av næringsstoffer i matvarer forsøk

  • Test deg selv i Påvisning av næringsstoffer i matvarer

 • 10

  Emulgator

  • Emulgator teori 1

  • Emulgator teori 2

  • Emulgator forsøk

  • Test deg selv i Emulgator

 • 11

  Bruk av mikroskop

  • Mikroskopering

  • Test deg selv i Mikroskopering

 • 12

  Radioaktivitet

  • Radioaktivitet: alfastråling

  • Radioaktivitet: betastråling

  • Radioaktivitet: gammastråling

  • Radioaktivitet forsøk

  • Test deg selv i Radioaktivitet på lab

 • 13

  Halveringstid

  • Halveringstid teori

  • Halveringstid forsøk

  • Test deg selv i halveringstid

 • 14

  Solcelle

  • Solcelle teori

  • Solcelle forsøk

  • Test deg selv i Solcelle

 • 15

  Solfangere

  • Solfangere teori

  • Solfangere forsøk

  • Test deg selv i Solfangere

 • 16

  PTC-papir og krysningsskjema

  • PTC-papir forsøk

  • Test deg selv i Forsøket PTC-papir og krysningsskjema

 • 17

  Isolere DNA i kiwi

  • Isolere DNA fra kiwi forsøk

  • Test deg selv i Forsøket Isolere DNA fra kiwi

 • 18

  Feltarbeid og feltutstyr

  • Feltarbeid og utstyr

  • Feltkurs suksesjon på fjell

  • Feltkurs myr, suksesjon

  • Feltkurs konsolideringsfase

  • Test deg selv i Feltarbeid

  • Feltkurs klimaksfase

 • 19

  Avslutning

  • Avslutning