Priser

Du kan velge mellom semester eller helårsstudier. Tenk etter hvor lang tid du trenger. Du starter når du selv ønsker, men vi anbefaler å starte i god tid før eksamen.


Labkurs Biologi 2 | Innhold

 • 1

  Labkurs Biologi 2

  • Velkommen til labkurs i biologi 2

 • 2

  Kompetansemål

  • Kompetansemål

 • 3

  Hvordan skrive labrapport

  • Hvordan skrive labrapport (IMRAD)

  • Copy of Copy of Test deg selv i Hvordan skrive labrapport

 • 4

  Sikkerhet på lab

  • Sikkerhet på lab

  • Copy of Copy of Test deg selv i Sikkerhet på lab

 • 5

  Feltarbeid og utstyr

  • Feltarbeid og utstyr

  • Intro til feltarbeid

  • Feltkurs: Klimaendringer og biologisk mangfold

  • Feltkurs: Biotisk faktor i et økosystem; fjellbjørk

  • Feltkurs: Biotisk faktor i et økosystem; lirype

  • Feltkurs: Biotisk faktor i et økosystem; einebær

  • Feltkurs: Biotisk faktor i et økosystem; fjellhare

  • Feltkurs: Biotisk faktor i et økosystem; krekkling

  • Feltkurs: Biotisk faktor i et økosystem; røsslyng

  • Feltkurs: Myr

  • Feltkurs: Biotisk faktor i et økosystem; multer

  • Feltkurs: fjellbekk

  • Feltkurs: Biotisk faktor i et økosystem; fjellørret

  • Feltkurs: Fragmentering

  • Feltkurs: skog

  • Feltkurs: Biotisk faktor i et økosystem; villbringebær

  • Feltkurs: Biotisk faktor i et økosystem; tyttebær og blåbær

  • Feltkurs: Biotisk faktor i et økosystem; fasan

  • Copy of Copy of Test deg selv i Feltarbeid

 • 6

  Introduksjon til mikroskopering og mitose i løkceller

  • Mitose i løkceller

  • Introduksjon til mikroskopering

  • Resultat fra mikroskopering av løkceller: ulike faser i mitosen

 • 7

  Enzymet katalase spalter hydrogenperoksid

  • Enzymaktivitet med potet og katalase

  • Resultatbilde katalase i potet

 • 8

  Enzymer i ananas mørner kjøtt

  • Enzymer i ananas mørner kjøtt

  • Resultat enzymer i ananas mørner kjøtt

 • 9

  Fotosynteseaktivitet i vannplante

  • Fotosynteseaktivitet i vannplante

 • 10

  Etoliering: samspill mellom arv og miljø

  • Etiolering: samspill mellom arv og miljø

  • Resultatbilde etoilering av frø

 • 11

  Isolere DNA fra kiwi

  • Isolere DNA fra kiwi

  • Copy of Test deg selv i Forsøket Isolere DNA fra kiwi

 • 12

  Pipettering

  • Pipettering