Priser

Du kan velge mellom semester eller helårsstudier. Tenk etter hvor lang tid du trenger. Du starter når du selv ønsker, men vi anbefaler å starte i god tid før eksamen.


Labkurs Biologi 1 | Innhold

 • 1

  Velkommen til Labkurs i Biologi 1

  • Velkommen

 • 2

  Kompetansemål

  • Kompetansemål som gjennomgås i labkurs biologi 1

 • 3

  Sikkerhet på lab

  • Sikkerhet på lab

  • Copy of Test deg selv i Sikkerhet på lab

 • 4

  Hvordan skrive labrapport (IMRAD)

  • Hvordan skrive labrapport

  • Copy of Test deg selv i Hvordan skrive labrapport

 • 5

  Feltarbeid og utstyr

  • Feltarbeid og utstyr

  • Intro til feltkurs

  • Feltkurs: Einebær

  • Feltkurs: Krekkling

  • Feltkurs: Røsslyng

  • Feltkurs: Tyttebær og blåbær

  • Feltkurs: Fasan

  • Feltkurs: Lirype

  • Feltkurs: Fjellbjørk

  • Feltkurs: Fjellhare

  • Feltkurs: Fjellbekk

  • Feltkurs: Fjellørret

  • Feltkurs: Myr

  • Feltkurs: Multer

  • Feltkurs: Villbringebær

  • Feltkurs: Klimaendringer og biologisk mangfold

  • Feltkurs: Fragmentering

  • Copy of Test deg selv i Feltarbeid

 • 6

  Disseksjon av fisk

  • Disseksjon av fisk

  • Test deg selv i Disseksjon av fisk

 • 7

  Disseksjon av nyre

  • Disseksjon av nyre

  • Test deg selv i Nyredisseksjon

 • 8

  Disseksjon av hjerte-lungeslag

  • Disseksjon av hjerte-lungeslag

  • Test deg selv i Hjerte-lungslag

 • 9

  Introduksjon til mikroskopering

  • Introduksjon til mikroskopering

  • Copy of Test deg selv i Mikroskopering

 • 10

  Mikroskopering av spalteåpning

  • Mikroskopering av spalteåpning

  • Resultater fra mikroskopering av spalteåpning

  • Test deg selv i Mikroskopering av spalteåpning

 • 11

  Mikroskopering av rødløkceller for å demonstrere osmose

  • Mikroskopering av rødløkceller for å demonstrere osmose

  • Resultater fra labforsøk osmose med rødløk

  • Test deg selv i mikroskopering av rødløkceller for å teste osmose

 • 12

  Osmose i potet

  • Osmose i potet

  • Test deg selv i osmose i potet

 • 13

  Blodtyping

  • Blodtyping

  • Resultater fra blodtyping

  • Test deg selv i blodtyping

 • 14

  Avslutning

  • Avslutning