Priser

Du kan velge mellom semester eller helårsstudier. Tenk etter hvor lang tid du trenger. Du starter når du selv ønsker, men vi anbefaler å starte i god tid før eksamen.

REA3001 | Innhold

 • 1

  Kompetansemål

  • Kompetansemål Biologi 1

 • 2

  Den unge biologen

  • Hvordan skrive labrapport (IMRAD)

  • Kildekritikk

  • Naturvitenskapelig metode 1

  • Naturvitenskapelig metode 2

  • Vitenskaplig usikkerhet

  • Feltarbeid og utstyr

  • Feltarbeid ekskursjon

  • Feltarbeid tyttebær og blåbær

  • Feltarbeid Røsslyng

  • Feltarbeid krekling

  • Copy of Test deg selv: Forskerspiren

 • 3

  Cellebiologi

  • Prokaryote og eukaryote celler

  • Eukaryote cellers oppbygging

  • Bakterier del 1

  • Bakterier del 2

  • Virus

  • Endosymbioseteorien

  • Cellemembranen

  • Transport gjennom cellemembranen del 1

  • Transport gjennom cellemembranen del 2

  • Test deg selv i Cellebiologi

 • 4

  Fysiologien til mennesket

  • Fordøyelse 1

  • Fordøyelse 2

  • Fordøyelse 3

  • Fordøyelse 4

  • Test deg selv i Fordøyelsessystemet

  • Ekskresjonssystemet 1

  • Ekskresjonssystemet 2

  • Test deg selv i Ekskresjonssystemet

  • Sirkulasjonssystemet 1

  • Sirkulasjonssystemet 2

  • Sirkulajonssystemet 3

  • Sirkulasjonssystemet: Hjertet

  • Test deg selv i Sirkulasjonssystemet

  • Gassutvekslingssystemet

  • Gassutvekslingssystemet livsstil

  • Test deg selv i Gassutvekslingssystemet

  • Immunforsvaret

  • Immunforsvaret: T-celler

  • Immunforsvaret: Antistoffmodning

  • Immunforsvaret: Bekjempelse av bakterier

  • Immunforsvaret: Bekjempelse av virus

  • Immunforsvaret: Lymfesystemet

  • Immunforsvaret: Vaksiner

  • Immunforsvaret: Organdonasjon

  • Test deg selv i Immunforsvaret

 • 5

  Funksjon og tilpassing

  • Planter: Oversikt og evolusjon

 • 6

  Biologisk mangfold

  • Repetisjon av begrep og intro til artsbegrep

  • Ulike former for symbiose

  • Test deg selv; planter, dyr og sopp slektskap

  • Et eksempel på biologisk mangfold med paranøtttreet

  • Feltkurs: Fjellbjørk som eksempel på biologisk mangfold

  • Klimaendringer og biologisk mangfold

  • Test deg selv i Biologisk mangfold